Institutt for Matematikk og Statistikk
 
Instituttets nye hjemmesider
Forskning
Ansatte og studenter 
   
 

Institutt for matematikk og statistikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, tlf. 77 64 40 01
Ansvarlig redaktør: Instituttleder Trygve Johnsen
Vev-ansvarlig: Administrativ leder Helge Johansen.  Oppdatert: 07.07.2011