HJEM
 


Forskning ved Institutt for matematikk og statistikkForskningsaktiviteter: 

 
Annen informasjon:


[Instituttet] [Fakultet] [UiTø]
 

Institutt for matematikk og statistikk,  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, tlf. 77 64 51 50
Ansvarlig redaktør: Instituttleder Marius Overholt
Vev-ansvarlig: Administrativ leder Helge Johansen. Oppdatert: 20.03.2003