HJEM
 


Statistikk


Aktiviteter ved gruppen

(Tekstbeskrivelse kommer)

 


Personer tilknyttet gruppen

Personer ved gruppen for statistikk:
Fred Godtliebsen, Professor
Bildeanalyse, ikkeparametriske metoder.
e-post: fred@stat.uit.no
Sigrunn Sørbye, Førsteamanuensis
Statistisk analyse av dynamiske bilder.
e-post: sigrunn@stat.uit.no
Edvin Bredrup, Amanuensis
Forsøksplanlegging og ekstrem verdi statistikk.
e-post: edvin@stat.uit.no
Elinor Ytterstad, Amanuensis
Stokastiske modeller i evolusjonsgenetikk.
e-post: elinor@stat.uit.no
Georg Elvebakk, Førsteamanuensis 
          e-post: georg@stat.uit.no
[Instituttet] [Fakultet] [UiTø]
 

Institutt for matematikk og statistikk,  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, tlf. 77 64 51 50
Ansvarlig redaktør: Instituttleder Marius Overholt
Vev-ansvarlig: Administrativ leder Helge Johansen. Oppdatert: 18.03.2003