HJEM
 


Anvendt matematikkDen anvendte matematikken har sin opprinnelse i problemstillinger tilknyttet mekanikk,elastikk og væskedynamikk. Metodene som ble utviklet for å studere slike systemer viste seg å være velegnet for å modellere systemer innenfor mange fagdisipliner. Anvendt matematikk betegner i dag en tverrfagelig virksomhet hvor moderne matematiske metoder og beregninger ved hjelp av datamaskin brukes til å analysere systemer innenfor mange disipliner.  

I Tromsø har virksomheten tidligere vært fokusert på modeller tilknyttet plasmafysikk, optikk, akustikk og populasjonsdynamikk. I de senere år har imidlertid noe av vår virksomhet dreid seg mot anvendelser innen fjernmåling og bioinformatikk. Statistiske modeller, maskinlæring, optimering og datadrevne metoder spiller her en sentral rolle.


Gruppen har tre faste ansatte:

 

For tiden er det to stipendiater tilknyttet anvendt matematikk:

 


[Instituttet] [Fakultet] [UiTø]
 

Institutt for matematikk og statistikk,  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, tlf. 77 64 51 50
Ansvarlig redaktør: Instituttleder Marius Overholt
Vev-ansvarlig: Administrativ leder Helge Johansen. Oppdatert: 24.03.2003