HJEM
 


Analyse og geometri


Aktiviteter ved gruppen

Gruppen hører inn under ren matematikk, og har opp gjennom årene vært aktiv i abstrakt og klassisk analyse, differensialgeometri og topologi. For tiden er forskningen konsentrert på feltene:

      Differensialgeometri
              Flategeometri
              Geometriske aspekter av partielle differensiallikninger
              Kompleks og nesten kompleks geometri
              Symplektisk og kontaktgeometri

      Dynamiske systemer

      Geometrisk funksjonsteori

      Matematisk fysikk
              Kvantisering 
              Måleteori
              Poissonstrukturer

        


Personer tilknyttet gruppen

Boris Kruglikov (Førsteamanuensis)
Valentin Lychagin (Professor)
Olga Lychagina (Postdoktor)
Marius Overholt (Førsteamanuensis)


[Instituttet] [Fakultet] [UiTø]
 

Institutt for matematikk og statistikk,  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, tlf. 77 64 51 50
Ansvarlig redaktør: Instituttleder Marius Overholt
Vev-ansvarlig: Administrativ leder Helge Johansen. Oppdatert: 17.03.2003